(Фото) Здраво, лето…

„Етјуд-и-те на Софија“ е една повеќе од прекрасна facebook страница, којашто ни ги покажува убавините на бугарскиот главен град преку уметнички слики

Повеќе