ДАТУМ НА РАЃАЊЕ ГИ ОТКРИВА ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ НА ЧОВЕКОТ: ПРЕСМЕТАЈТЕ САМО ЕДЕН БРОЈ И ЌЕ ОТКРИЕТЕ СЕ!

Нумеролозите веруваат дека во датумот на раѓање се крие датум (шифра) , кој може да открие нешто ново за нашиот карактер, судбина, личност, како и недостатоци и доблести. Овој нумеролошки принцип можете да го забележите на вашиот датум на раѓање, но и на туѓиот – важно е само да знаете кога точно е родено некоја личност.

Потоа, пресметајте го вашиот личен број на следниов начин. На пример, едно лице е родено на 21 мај 1985 година. Додадете 2 + 1 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 5 = 31. Бројот е двоцифрен, па ја повторуваме постапката: 3 + 1 = 4. Во овој случај, бројот е четири. Важно е да ги намалите сите броеви на една цифра, освен ако не ги добиете броевите 11 и 22, тоа се главните броеви и за нив има посебно толкување. На ист начин како во примерот, пресметајте го вашиот личен број или некои луѓе од околината и прочитајте кои се вашите најголеми предности и недостатоци на нумерологијата:

1 – независност

Предности: лидерски квалитети, цврстина, чесност, лојалност, самодоверба, стремеж кон успех.
Недостатоци: себичност, агресивност, импулсивност, склоност кон доминација.

2 – соработка

Предности: тимски дух, такт, дипломатија, хармонија, приспособливост, почит кон другите, емоционална отвореност.
Недостатоци: зависност, расудување, чувствителност, страв.

3 – отвореност

Предности: љубов кон животот, пријателство, забава, имагинација, оптимизам, ентузијазам, дружељубивост, уметност, добра комуникација и креативност.
Недостатоци: несериозност, емоционална нестабилност, преосетливост на критики, проблеми со концентрацијата.

4 – идеализам

Предности: организација, практичност, чесност, искреност, совесност, дисциплина, упорност, решителност, правичност.
Недостатоци: емоционална блискост, тврдоглавост, моќ.

5 – слобода

Предности: креативност, претприемачки дух, оптимизам, посветеност, добра приспособливост.
Недостатоци: недоследност, недостаток на внимание на детали, нетрпеливост.

6 -одговорност

Предности: чувствителност, ориентација кон семејните вредности, отвореност, дарежливост, правичност, трпение.
Недостатоци: склоност кон доминација, себичност, критика, вознемиреност.

7 – анализа

Предности: интроспекција, воздржаност, аналитички ум, мечтаење, добра интуиција.
Недостатоци: недоверба, критики, неможност да се контролираат емоциите, слаба волја.

8 – материјализам

Предности: менаџерски и деловни вештини, амбиција, самодоверба, практичност, ефикасност, доверливост, доследност, реализам.
Недостатоци: грубост, тврдоглавост, нетрпеливост до степен на агресивност.

9 – добрина

Предности: практичност, романса, добра интуиција , пожртвуваност.
Недостатоци: преосетливост, невнимание, расудување.

11 – идеализам

Вредности: мечтаење, напорна работа, отвореност, музичка и креативна способност.
Недостатоци: потиснување на сопствените чувства , проблеми со концентрацијата, мечтаење.

22 – професионализам

Предности: лидерски квалитети, напорна работа, дипломатија, харизма, реализам.
Недостатоци: себичност, мрзеливост, склоност кон доминација.

Извор: Мисли. мк