ЕСМ: Јаглен се набавува само за потребите на компаниите, одлуката за набавката следната недела

АД ЕСМ соопшти дека ги спроведува процедурите од јавната набавка на јаглен за РЕК Битола. Оттаму додаваат дека сите пристигнати понуди се испратени на техничка евалуација, која опфаќа проверка на доставената техничка документација, проверка на сертификатите за квалитет и лабораториска анализа на доставените пробни количини јаглен.

„ По завршување на оваа фаза, следува економско-финансиска евалуација на понудите, по што ќе биде донесена одлука за избор на економски оператор/и. Се очекува одлуката да биде реализирана до крајот на следната недела“, велат од компанијата.

Како што појаснуваат од ЕСМ, понудите ги задоволуваат бараните количини од 900 илјади тони јаглен за третиот блок на РЕК Битола, со континуирана месечна и дневна испорака која е обврска на економскиот оператор, а со динамика одредена од страна на АД ЕСМ.

„Редовното производството на електрична енергија за снабдување на домаќинствата се врши со сопствен ископ на јаглен од рудниците на РЕК Битола и со производство од другите производни капацитети: РЕК Осломеј, гасната електрана Енергетика, хидроелектраните Црн Дрим, Маврово, Треска и Тиквеш и од ветерниот парк Богданци“ се додава во соопштението.

Исто така додаваат дека јагленот од 900 илјади тони кој е предмет на оваа набавка е наменет само за дополнително производство, за потребите на фирмите и државните институции, со цел за нив да се обезбеди електрична енергија по цена пониска од моменталните цени на берзите, од каде овие субјекти се снабдуваат.

„ Набавката на јаглен за дополнително производство се спроведува преку отворена и транспарентна постапка, и за информирање на граѓаните благовремено ќе известуваме за текот на истата, се вели во дописот од компанијата.

Текстот ЕСМ: Јаглен се набавува само за потребите на компаниите, одлуката за набавката следната недела е превземен од МАКФАКС.