Одбележуваме 94 години од убиството на Михаил Гаврилов и Христо Михајлов- татко и брат на последниот лидер на ВМРО Иван Михајлов

/

На 31 октомври 1927 г. во градот Штип, од српските власти се убиени Михаил Гаврилов (1862-1927)- татко на Иван Михајлов и Христо Михајлов (1891-1927)- брат на последниот лидер на ВМРО. Бог да ги прости!

Извор: Трибуна